Osoita edelläkävijyytesi Cradle to Cradle -tuotesertifioinnilla!

14.8.2017

Cradle to Cradle on kiertotalouteen ohjaava sertifiointiprosessi kuluttajatuotteille. Se kannustaa jatkuvaan tuotekehitystyöhön ja siinä tarkastellaan tuotetta viiden eri kategorian kautta: materiaalien puhtaus, materiaalien uudelleenkäyttö, uusiutuva energia ja hiilijalanjälki, vesitalous sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ethica on aloittanut Cradle to Cradle (C2C) -sertifioinnin osalta yhteistyön mm. tanskalaisen Vugge til Vugge  -kiertotalouden konsultointiyrityksen kanssa.

Sertifiointitasoja on myös viisi (perus, pronssi, hopea, kulta ja platina), mitä ”arvokkaamman mitalin” tuote saa, sitä tarkemmalla tasolla eri aspekteja on huomioitu. Tuote voi saavuttaa eri tasoja eri osa-alueiden osalta, mutta tuotteen kokonaistaso määrittyy kuitenkin alimman saavutetun tason mukaan. Kuvaukset eri tasojen yleisistä vaatimuksista löytyvät täältä.

Sertifioidut tuotteet listataan tänne.

Tuotearvioinnit tehdään Assesment Bodyn toimesta, joka on Products Innovation -instituutin kvalifoima itsenäinen akkreditoitu  arvioitsija, Accredited Assessment Body. Products Innovation -instituutti tarkastaa raportit, myöntää sertifioinnit, sekä antaa luvan Cradle to Cradle Certified™ -merkin käyttöön. Tuottajien tulee jatkossa osoittaa kahden vuoden välein kehitystyönsä sertifioinnin uusimiseksi.

Products Innovation -Instituutti tarjoaa myös yleistä ”Material Health” materiaalien puhtaus -sertifiointia. Se auttaa valmistajia siirtymään käyttämään turvallisempia ja kierrätettäviä ns. parempi vaihtoehto -materiaaleja tuotannossa.

Prosessin kulku

 

Esikartoitus

Tutkitaan, onko tuotetyyppi sopiva C2C -sertifiointiin. Käydään läpi kiellettyjen kemikaalien lista ja verrataan sitä tuotteessa käytettyihin materiaaleihin. Oletteko halukkaita sitoutumaan jatkuvaan kehitystyöhön? Täyttyvätkö tuotteen osalta Cradle to Cradle Certified™ Product Standard -kelpoisuuskriteerit?

Sertifiointisuunnitelma

Ethica kontaktoi Vugge til Vuggen, jotta prosessi voidaan käynnistää. Laaditaan yhdessä sertifiointisuunnitelma, josta ilmenee budjetti, määräaika ja pakolliset tarvittavat resurssit.

Arviointiprosessi

Tehdään yhteistyötä arvioitsijan kanssa, jotta saadaan kasaan tarvittava, arvioitava data sekä dokumentaatio. Kerätään tietoa arvioijan kanssa koko valmistus- ja hankintaketjusta. Arvioitsija arvioi kerätyn tiedon standardin kriteerejä vasten. Kehitetään optimointistrategia yhteistyössä arvioitsijan kanssa. Lopuksi arvioitsija laatii arviointi raportin, mikä lähetetään instituuttiin lopullista arviointia varten.

Sertifikaation vahvistaminen

Instituutti tarkastaa raportin ja varmistaa sen puutteettomuuden sekä paikkansapitävyyden. Hakija allekirjoittaa tuotemerkkilisenssisopimuksen ja maksaa sertifiointimaksun, hinnasto löytyy täältä pdf-tiedostona. Instituutti vahvistaa sertifiointipäätöksen. Huolehditaan yhdessä instituutin kanssa tuotteen listaamisesta rekisteriin.

Hyödynnetään sertifikaattia

Hyödynnetään sertifiointia markkinoinnissa ja brändin vahvistamisessa! Kerro sertifioinnistasi asiakkaillesi!

Jatkuvuus ja kehitystyö

Raportoidaan edistymisestä. Kahden vuoden välein tulee tehdä uudelleenarviointi arvioijan ja toimitusketjun kanssa. Arvioija arvioi datan ja edistyksen optimointistrategian suhteen. Instituutille toimitetaan uudelleenarviointiraportti. Jatketaan hyvän sanan levittämistä ja kehitytään!

Instituutista

Products Innovation -Instituutti on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kouluttaa, valistaa ja ohjaa kuluttajatuotteiden tuottajia kehittymään sosiaalisen ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämisessä. Instituutilla on itsenäinen johtokunta ja sen päätoimipaikka on Kaliforniassa. Sivutoimistot sijaitsevat Hollannin Amsterdamissa ja Venlossa. Instituutin rahoitus perustuu järjestöjen ja yksityisten tahojen lahjoituksiin sekä sertifiointi- ja lisenssimaksuihin.

Lisäinformaatiota rooleista ja arvioitsijan vastuista löydät  Cradle to Cradle Certified Products Program:n sivulta certification scheme.

Ethican rooli

Ethica tarjoaa neuvoja, toimii linkkinä ulkomaiseen arvioitsijaan, kerää dataa, auttaa roadmappien ja optimointistrategioiden laadinnassa, sekä toimii yhteyshenkilönä sertifiointiprosessissa.

Mikäli kiinnostuit tai haluat kuulla lisää C2C -sertifioinnista, ota yhteyttä!

Lotta Immonen, lotta.immonen@ethica.fi p. 050 3014 163