He säkenöivät jo.

Menestystarinat

Referenssejämme

”Teimme Ethican kanssa yhteistyötä projektissa, joka liittyy palvelutarjontamme kehittämiseen. Ethican johdolla lähdimme tarkastelemaan, mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalous voi Remeolle tarjota. Yhteistyö Ethican kanssa vauhditti kehitystyötämme, laajensi omaa ajatteluamme ja tuki hyvin strategisia tavoitteitamme.”​

Johan Mild, toimitusjohtaja, Remeo Oy


“Yrityksen kiertotalouskonseptin luominen Ethican ammattilaisten kanssa oli erittäin antoisa kokemus. Saimme konsulttipaketin avulla rakennettua yrityksellemme selkeän ja tehokkaan toimintamallin. Kiertotalouden mukainen ajattelumalli pureutuu jokaisessa toiminnassa pintaa syvemmälle ja ohjaa toimintaa vahvasti. Erityisen tyytyväisiä olemme projektin myötä pidettyihin työpajoihin ja ethicalaisten työkulttuuriin. Hyvin alkaneen yhteistoiminnan myötä olemmekin asettaneet tavoitteeksemme tehdä merkittävää yhteistyötä tulevaisuudessa.”

Perttu Ketola, perustaja & hallituksen pj, CirEco Finland Oy


”Ethican tapa tehdä töitä oli erittäin ammattitaitoinen, asiakaslähtöinen ja liiketoiminnan kehittämiseen fokusoitunut.”

Markku Koskinen toimitusjohtaja, Koskisen Oy


“Ethica tuo kiertotalousajattelun liiketoiminnan kehittämisen keskiöön, ja osaa konseptoida yritykselle tärkeimmät fokusalueet sektorista riippumatta.”

​Tanja Pöyhönen, Kinno – Kouvola Innovation


Helen – Ethica teki kattavan selvityksen kiertotalouden vaikutuksista Helenin liiketoimintaympäristöön sekä sen avaamista uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

“Yhteistyö Ethican kanssa oli helppoa, mutkatonta ja asiantuntevaa!​”

Johtajatason henkilö, Helen 


Tampereen kaupunki – Hiedanrannasta kiertotalouskaupunginosa: Olemme tehneet Tampereen kaupungin kanssa yhteistyötä Hiedanrannan visioinnista ja konseptin luomisen alkutaipaleelta saakka. Yhteistyötä on tehty eri kaupungin osastojen kanssa reilusti yli 2 vuotta.

”Saimme tosi paljon asiantuntijuutta ja työ eteni koko ajan. Ei meillä ollut vielä kirkasta näkemystä, joten halusimme sparrata Ethican kanssa ja kävimme todella monta hyvää keskustelua. He toivat aina lisäarvoa.Tämä oli yksi oman urani positiivisimmista kokemuksista.”

Reijo Väliharju, Tampereen kaupunki

Lisää Hiedanrannan konseptin ja kiertotalousvision luomisesta Tampereen kaupungin edustajan Reijo Väliharjun kuvaamana täältä: Hiedanranta tekee Tampereesta edelläkävijän.


Business Tampere – Tampereen seudun kiertalousalueiden kehittäminen: Ethica on tehnyt Business Tampereen hallinnoimalle ”6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset, Circhubs”-hankkeelle kaksiosaisen liiketoimintamahdollisuuksien prosessointityön.  Osat olivat: 1) kohdealueiden kiertotalouspotentiaalin kehittäminen ja 2) rakentamisen kiertotalouskriteerien kehittäminen.

“Ethica on tehnyt prosessointityön sovitusti, täsmällisesti ja asiaan paneutuen. Yhteistyö Ethican kanssa on sujunut joustavasti ja hyvässä yhteishengessä.”

Päivi Nahkola, Senior Business Advisor & Pirkko Eteläaho, Project Manager Circular Economy, Business Tampere

Hiedanrannan alueen rakentamisesta ja Hiedanrannan kaavoitusprosessin kiertotalouden huomioimisesta lisää täällä.


Teknologiateollisuus Ry – Kiertotalouden kasvualusta: Olemme suunnitelleet ja vetäneet Teknologiateollisuus Ry:n jäsenyrityksille kiertotaloustyöpajojen sarjan, joissa hyödynsimme kehittämiämme työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen kiertotalouden eri näkökulmista.

“Yhteistyö Ethican kanssa on ollut erittäin hedelmällistä. Olemme olleet todella tyytyväisiä Ethican asiantuntijuuteen sekä heidän kehittämiin konkreettisiin työkaluihin, joilla jäsenyrityksemme ovat päässeet kehittämään omaa liiketoimintaansa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Ethica edustaa kiertotalousosaamisen terävää kärkeä.”

Carina Wiik, Teknologiateollisuus ry


Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus – Kiertotalouden liiketoimintamallit: Kierrätyskeskus halusi kehittää omaa liiketoimintaansa kiertotalouden mukaiseksi ja samalla varmistaa, että yritys pystyy vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Ethica rakensi tiekartan, jonka pohjalta yritys voi rakentaa uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, -palveluja ja -tuotteita sekä tuoda kiertotalouden periaatteet osaksi omaa strategiaansa.

“Ethica osasi kehittää ideamme systemaattiseksi ja toimivaksi kiertotalouden tiekartaksi.”

Kirsi Siitonen, myynti- ja markkinointijohtaja, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus


Smart & Clean Säätiö – Urban Food muutosprojektin valmistelu: Ethica teki Smart & Clean säätiön toimeksiantona esiselvityksen ja muutosprojektisuunnitelman. Esiselvityksessä kerättiin uusia, vähähiilisiä ja skaalattavia ehdotuksia, jotka yhdessä voivat muodostaa kiertotalouden mukaisen ja kansainvälisesti kiinnostavan ruokajärjestelmän pääkaupunkiseudulle.


Design Forum Finland – EcoDesign Sprint: Ethica on yhdessä Design Forum Finlandin kanssa kehittänyt 3-päiväisen EcoDesign Sprint -ohjelman osana EcoDesign Circle -projektia. Ohjelma on suunnattu kaikille pk-yrityksille  ja suunnittelutoimistoille, jotka haluavat varmistaa tulevaisuuden elinvoimaisuuden. Sprint on yhdistelmä koulutusta, tekemällä oppimista, innovointia ja tuote/palvelukehitystä muotoilun ja kiertotalouden keinoin. Ohjelman aikana tunnistetaan yritykselle potentiaalisia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja lopputuloksena yritys – paitsi kasvattaa merkittävästi omaa osaamistaan – saa kaksi suunnittelutoimiston jatkokehittämää konseptia omaan käyttöönsä. Lue lisää.


Valtioneuvoston kanslia – Kiertotalouden kokeiluhaun tuki: Ethica oli Valtioneuvoston kanslian Kiertotalouden kokeiluhaun tukena esiarvioimalla hakuun tulleet kokeiluehdotukset, tekemällä rahoitusehdotukset tuomaristolle ja sparraamalla rahoituksen saaneita kokeilijoita. Loppuraportissa tärkeässä osassa oli kokeiluhakuprosessin, kokeilujen toteutuksen ja hyödynnetyn työkalupakin toimivuuden arviointi sekä toteuttajien, että kokeilijoiden näkökulmasta. Yhteistyökumppaneina tuen toteuttamisessa olivat VTT ja Sustis.


European Insitute for Innovation & Technology (EIT) – Circular Economy Think Tank: Suunnittelimme osana EIT Raw Materials -projektia metodologian, jolla lineaaritalouden haasteille tai kiertotalouden uusille ratkaisuille voidaan tunnistaa kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja ja ekosysteemejä. Metodologiaa testattiin AMS Instituutin PUMA eli urbaani kaivostoiminta -projektissa ja HSY:n haasteessa löytyy tuhkille ja pohjatuhkille uusia, korkean arvon ratkaisuja ja liiketoimintaa.


TeKi – Tekstiileistä Kiertotaloutta: Vedimme VTT:n kanssa Tekesin rahoittamaa tutkimuksen ja yritysten 2-vuotista yhteiskehityshanketta, jossa pilotoitiin tekstiilien suljettu kierto teollisessa mittakaavassa.  Lue lisää aiheesta täältä: Relooping Fashion