Liiketoimintaa kiertotaloudesta käytännöllisten työkalujen avulla

8.2.2017

Monessa yrityksessä tunnistetaan kiertotaloudessa piilevä potentiaali kasvaa ja kehittyä. Kiertotaloudesta luvataan paljon ja siitä puhutaan tulevaisuuden, ja oikeastaan jo tämän päivän, suurena mahdollisuutena. Voi olla kuitenkin vaikea hahmottaa, kuinka kiertotalouteen voi päästä mukaan ja kuinka se yhdistetään nykyiseen yritystoimintaan.

Kiertotaloutta on yhtä monta tapaa toteuttaa kuin on yrityksiäkin. Jokaiselle on mahdollista löytää juuri oma tapa kehittyä kiertotalousosaajaksi ja hyötyä siitä. Kehityspolun tunnistaminen ei ole mahdotonta, eikä edes vaikeaa, kun siihen on oikeat työkalut.

Ethica on kehittänyt täysin uuden työkalun kiertotalouden mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja integroimiseksi olemassa olevaan liiketoimintaan. Työkalu koostuu informaatiopaketeista eli työkirjoista ja työpohjasta, joka mahdollistaa sekä kokonaisuuden että yksittäisen toiminnon iteratiivisen kehittämisen. Työkirjoissa on selitetty selkeästi ja ytimekkäästi valittujen kiertotalouden aihealueiden keskeiset periaatteet. Lisäksi työkirjoissa on paljon käytännön esimerkkejä ja alkuun auttavia kysymyksiä.

Työkalun avulla kartoitetaan yrityksen tuotteen tai toiminnon nykytila, hahmotetaan missä on mahdollisia resurssien vuotokohtia, pohditaan mitkä ovat ajureita kohti kiertotaloutta, esim. tarve uusille liiketoimintamalleille, uudet asiakassegmentit, vaihtoehtoisten raaka-aineiden testaus tai suuremman arvon irti saaminen materiaaleista, sekä tietenkin etsitään kiertotalouden periaatteiden kautta uusia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen. Työkalu on joustava; sen avulla voidaan kartoittaa yhtä tai useampaa liiketoiminnan osa-aluetta kiertotalouden näkökulmasta.

Työkalua testattiin käytännössä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille suunnatussa työpajassa tiistaina 31.1.Koulutus oli jaettu kolmeen eri aiheeseen, kustakin oli oma työpajansa: suljetut kierrot, palvelukonseptit ja tuotesuunnittelu.

Katso työkalun periaatteet 1 minuutissa:

Tilaisuuden avasi Teknologiateollisuuden Jouni Lind ja Ethican Anne Raudaskoski vei osallistujat syvälle kiertotalouden maailmaan. Suomen ympäristökeskuksen Tuuli Myllymaa ja Tekesin Tuula Savola kertoivat ajankohtaisista hankkeista ja rahoitusmahdollisuuksista. Yrityscase-esimerkkinä oli Valmet, jonka tutkimus- ja kehitysjohtaja Ari Saario kertoi osallistujille, kuinka Valmetilla toteutetaan kiertotaloutta mitä erilaisimmin tavoin. Iltapäivällä työpajojen jälkeen puheenvuoron sai vielä designin ammattilainen, Design Forumin toimitusjohtaja Petteri Kolinen, joka kertoi yrityksille suunnatusta, keväällä starttaavasta EcoDesign -hankkeesta.

Ethicalaiset fasilitoivat world café -menetelmällä vedetyt työpajat ja tarjosivat käytännön neuvoja ja vinkkejä sekä opastivat työkalun käytössä. Osallistujat kiersivät ryhmissä työpajoja, työstäen samalla omia tai ryhmän yhteistä yrityscasea.

Työkalu otettiin hyvin vastaan; työkalun avulla esimerkiksi Fiskarsin osallistuja pystyi tunnistamaan ”100 uutta ideaa kiertotalouteen”. Osallistujat innostuivat silminnähden tekemisestä ja pääsivät käytännön tasolla kiinni kiertotalouden periaatteisiin. Erityisen hedelmällistä oli konkreettinen ymmärrys siitä, miten eri periaatteita voidaan yhdistää ja integroida nykyiseen liiketoimintaan. Punaisena lankana oli hyödyntää kiertotaloutta arvon lisäämiseen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen sekä resurssiviisauden kehittämiseen.

Työkalun joustavuus tuli hyvin esiin kahden seikan kautta:

1. valitut teemat voivat vaihdella tarpeen mukaan ja samoin niiden lukumäärä. Ryhmät saivat päättää kuinka monessa eri työpajassa he käyvät, vai keskittyvätkö kenties vain yhteen aihealueeseen.

2. työn progressiivisuus: tällä kerta työpajaosuudessa oli tiukka 2h aikarajoitus, mutta työtä voi jatkaa myöhemmin itsenäisesti. Toisaalta työkalulla voidaan työstää hyvinkin pitkälle kartoitusta esimerkiksi koko päivän pituisessa työpajassa.

Voimme auttaa juuri sinun yritystäsi kehittymään ja löytämään kiertotalouden mahdollisuudet informatiivisen, käytännöllisen ja pelillisen työkalumme avulla!

Ota yhteyttä: Lotta Immonen, p. 0503014163

etunimi.sukunimi@ethica.fi