Mikä on sinun visiosi?

Kiertotalous

Mitä kiertotalous on?

Kiertotalous tarkoittaa systeemien, tuotteiden ja palveluiden suunnittelemista siten, että arvon säilyttäminen mahdollisimman pitkään on kannattavaa ja luo uutta liiketoimintaa. Asiakkaillamme on paras osaaminen omasta liiketoiminnastaan, me autamme heitä loistamaan myös tulevaisuudessa kiertotalouden keinoin.

Alta voit lukea kiertotalouden ydinkohdat ja tiiviin kuvauksen. Tutustu syvällisemmin kiertotalouden perusteisiin Liiketoimintaa kiertotaloudesta – edelläkävijän opas -oppaamme avulla!

Kiertotalouden mukainen suunnittelu on kaiken lähtökohtana. Uudet liiketoimintamallit ja palvelukonseptit lisäävät tuotteiden ja tavaroiden käyttöastetta ja elinikää, ja mahdollistavat pidemmän asiakassuhteen sekä jatkuvamman kassavirran tuotteiden elinkaaren eri vaiheista.

Mitään ei hukata, vaan kaikki sivuvirrat hyödynnetään raaka-aineena. Asiakas ja loppukäyttäjä on kiertotalouden moottori, joten asiakassuhteen muutos ja uudenlainen arvolupaus on kiertotaloudessa ja siitä viestimisessä keskeistä. Kunnille ja kaupungeille kiertotalouden viitekehys tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan alue- ja elinkeinokehittämiseen.

Kiertotalous ei ole erillinen talous vaan kokonaisvaltainen muutos nykyiseen toimintaamme. Tällä hetkellä toimintamme perustuu pitkälti ota-valmista-käytä-heitä pois -logiikkaan. Kiertotaloudessa resurssit, materiaalit ja raaka-aineet säilytetään. Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa hyödykkeet siten, että ne pysyvät käytössä mahdollisimman pitkään eikä jätettä muodostu. Kierrätyksen, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, ideana puolestaan on hyödyntää jätemateriaalia.