Kiertotalouden narratiivi -työpaja 29.11. 2016

17.11.2016

Ethica järjestää yhdessä Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n kanssa työpajan, jossa pohditaan ja työstetään kiertotalouden periaatteista ponnistavaa viestintää.

Toivomme paikalle monialaista osallistujajoukkoa mm. viestinnän, markkinoinnin, myynnin, brändäyksen, asiakaskokemuksen, kiertotalouden ja vastuullisuuden osaajista. Lisää tietoa tilaisuudesta ja sitovat ilmoittautumiset: anne.raudaskoski@ethica.fi

Kiertotalouden narratiivi – mikä se on?
“Toimimme kiertotalouden periaattein, mutta siitä viestiminen on meille haastavaa”, on lause jonka olemme kuulleet useamman yritysedustajan suusta. Omien tuotteiden tai palvelujen asemointi kiertotalouden laajalle kartalle voi olla haastavaa, jos ison kuvan hahmottaminen eli ns. helikopteriperspektiivi kiertotaloudesta uupuu. Niin ikään vastuullisuusviestinnässä usein käytetyt ekologisuusnäkökulmat eivät usein välitä oikeanlaista kuvaa yrityksen toiminnasta ja tarjoomasta, ja harva yritys on onnistunut tekemään vastuullisuudesta brändin kulmakiven.

Kiertotaloutta on verrattu globalisaation kaltaiseen murrokseen, joten selkeä ja oivaltava  viestintä, markkinointi ja brändäys ovat ensiarvoisen tärkeitä ankkureita oman kiertotaloustoiminnan kuvaamisessa.
Mitkä ovat kiertotalouden teesejä, joita voidaan hyödyntää viestinnästä? Entä mikä on viitekehys, jonka pohjalta voidaan rakentaa houkuttelevaa, osallistavaa ja kilpailijoista erottuvaa viestintää ja kokonaan uudenlaista narratiivia?

Näitä teemoja työstämme yhdessä työpajassa ti 29.11. klo 13-16. Ethica on tutkinut kiertotalouden narratiivi –teemaa mm. osana Tekes-rahoitteista TeKi (Tekstiileistä Kiertotaloutta) -hanketta ja työpaja on osa tätä hanketta (www.reloopingfashion.org). Lämpimästi tervetuloa! Paikka: Eteläranta 10, STJM:n tilat. Vahvistamme osallistumisesi sähköpostilla.