Julkaisujamme

Desigining Plastics Circulation (2019): Ethica toimi Pohjoismaisen Ministerineuvoston kumppanina projektissa, jossa haettiin parhaita yritysten case-esimerkkejä siitä, miten muovin kierto sähkö -ja elektroniikkalaitteissa on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa haastateltiin edelläkävijäyrityksiä, kuten Dell, Philips, Volvo ja Electrolux. Raportti ja ppt-versio löytyvät täältä.

 

 

 

 

 

Introduction to EcoDesign Sprint – The strategic tool for circular business development (2018): Ethica on yhdessä Design Forum Finlandin kanssa kehittänyt 3-päiväisen EcoDesign Sprint -ohjelman osana EcoDesign Circle -projektia. Sprinttiin johdatteleva opas on julkaistu ja se on ladattavissa täältä.

Kiertotalouden mukaista tuote- ja palvelukehitystä: EcoDesign Sprint


Liiketoimintaa kiertotaloudesta: EDELLÄKÄVIJÄN OPAS (2018): Julkaisimme yrityksille suunnatun oppaan kiertotaloudesta. Opas on tiivis tietopaketti ja johdanto siihen, mitä kiertotalous on. Oppaan ovat kirjoittaneet Ethican Lotta, Anne ja Paula, oppaan laatimisessa oli mukana myös Marika Torkkel. Hänelle opas oli kestävän kehityksen opintojen lopputyö HAMK:ssa. Oppaan visuaalisen ilmeen ja taiton viimeisteli Anna-Kaisa Varjus.


Nordic Council of Ministers: NORDIC WORKING PAPERS: Biomimicry in the Nordic Countries (2018) – Biomimiikka pohjoismaissa

Pohjoismainen ministerineuvosto julkaisi 20.6.2018 Biomimicry in the Nordic Countries – Nordic working paper:n, joka on Ethican Lillin koordinoima pohjoismainen yhteistyöselvitys biomimiikasta. Mitä biomimiikka on ja miten se linkittyy EcoDesigniin? Miten se on käytössä ja mitä uusia mahdollisuuksia se tarjoaa? Raportti on saatavilla vain englanniksi: Biomimicry study


Circular Business Ecosystem for Textiles (2017):

Kiertotalous muuttaa arvoketjuja tekstiiliteollisuudessa

Consumer attitudes and communication in circular fashion (long version)

Developing a Circular Narrative: The Case of Relooping Fashion (shorter version)


Raportti: Boosting Circular Design for a Circular Economy (2015): Ethica kirjoitti yhteistyössä hollantilaisen De Groene Zaak:n kanssa raportin, jossa käsitellään designin tärkeää roolia kiertotalousmalliin siirtymisessä lainsäädännön näkökulmasta. Ethica haastatteli raporttiin kiertotalouden edelläkävijäyrityksiä kuten Philipsiä, Dessoa ja Interfacea, ja raportti sai tunnustuksen EU-komissiolta design-näkökulmien esiintuomisesta EU:n kiertotalousstrategiatyöhön. Raportti: Boosting Circular Design for a Circular Economy.