Kanssamme kohti kiertotaloutta – mitä kaikkea olemme jo tehneet

6.8.2018

 

Ethica on tehnyt työtä kiertotalouden parissa jo vuodesta 2013. Tänä aikana olemme olleet mukana monessa hankkeessa eri toimialoilla, ja tehneet yhteistyötä hyvin erilaisten organisaatioiden kanssa. Jokainen kehitysprojekti on tärkeä – oli sitten kysymys isommasta koko arvoketjun kattavasta tutkimushankkeesta, yhden yrityksen kiertotalousstrategiasta tai kiertotalousosaamisen kasvattamisesta.

Yksi Ethican tähän astisen taipaleen kohokohdista on kunniamaininta The Circulars 2016 –kilpailun arvovaltaiselta raadilta (mm. Ellen MacArthur ja William McDonough) ja kutsu Maailman Talousfoorumin (World Economic Forum) kiertotaloustyöryhmän 2016 jäseneksi.

Alla on joitain esimerkkejä kiertotaloustyöstämme viimeisten reilun viiden vuoden ajalta. Ehkä saat näistä hankkeistamme joitakin uusia ajatuksia siihen miten voimme auttaa myös sinua. Tai sitten lyödään viisaat päämme yhteen, ja mietitään juuri teille sopiva kehityspolku kiertotalouden mahdollisuuksiin!

Strateginen kehittäminen ja konseptointi

Business Tampere – Tampereen seudun kiertotalousalueiden esittelytilaisuus ja kiertotalousekosysteemityöpaja ja Kiertotalouden sparrausklinikka yrityksille: Ethica suunnitteli ja toteutti toukokuussa Tampereen seudun kiertotalousalueille (ECO3, Taraste ja Hiedanranta) yrityksille suunnatun esittelytilaisuuden, jonka yhteydessä pidettiin ekosysteemityöpaja. Työpajassa hyödynnettiin Ethican suunnittelemia työkaluja, joiden avulla identifioitiin eri alueiden ja yritysten tarpeita, ominaisuuksia sekä resursseja, tuotteita ja palveluita. Työpajan tavoitteena oli auttaa yrityksiä löytämään uusia mahdollisuuksia kiertotalouden avulla, luoda yhteyksiä eri yritysten välille, löytää synergiamahdollisuuksia, yhdistää yrityksiä ja alueita sekä edistää alueiden välistä kiertotalousyhteistyötä. Kehitystyö yritysten kanssa jatkuu elokuussa 2018 Kiertotalouden Sparrausklinikalla.

Ethica on tehnyt Business Tampereen hallinnoimalle ”6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset”-hankkeelle kaksiosaisen liiketoimintamahdollisuuksien prosessointityön.  Osa-alueet olivat: 1) kohdealueiden kiertotalouspotentiaalin kehittäminen ja 2) rakentamisen kiertotalouskriteerien kehittäminen.

Ensimmäinen osa toteutettiin hankkeen Tampereen seudun fokusalueiden, Tarastejärven, Kolmenkulman ja Hiedanrannan esittelytilaisuutena ja työpajoina. Tästä poiki kaksi sparrausklinikkapäivää, joihin osallistui yhteensä 8 yritystä. Kakkososion pilottikohteena oli Hiedanrannan alueen rakentaminen.

Ethica on tehnyt prosessointityön sovitusti, täsmällisesti ja asiaan paneutuen. Yhteistyö Ethican kanssa on sujunut joustavasti ja hyvässä yhteishengessä.

Päivi Nahkola, Senior business advisor & Pirkko Eteläaho, Project Manager Circular Economy / Business Tampere

Smart Clean Säätiö – Urban Food muutosprojektin valmistelu: Ethica teki Smart & Clean säätiön toimeksiantona esiselvityksen, jossa kerättiin uusia, vähähiilisiä ja skaalattavia ehdotuksia, jotka yhdessä voivat muodostaa kiertotalouden mukaisen ja kansainvälisesti kiinnostavan ruokajärjestelmän pääkaupunkiseudulle. Tunnistettujen tarpeiden ja mahdollisuuksien perusteella Ethica ja joukko ruoka-alan toimijoita laativat suunnitelman yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteiselle Urban food -muutosprojektille. Muutosprojektin tarkoituksena on kehittää pääkaupunkiseudulle kaupunkiruokaliiketoiminnan ekosysteemi, jossa avoin, läpinäkyvä ja reaaliaikainen markkinapaikka kasvattaa pien- ja lähituotannon ja hävikkiruoan kaupunkiruokamarkkinoita ja luo kasvumahdollisuuksia kaupunkilaisten hyvinvointia tukevalle ruokajärjestelmälle.

Valtioneuvoston Kanslia – Kiertotalouden kokeiluhaun tuki: Ethica oli Valtioneuvoston kanslian Kiertotalouden kokeiluhaun tukena esiarvioimalla hakuun tulleet kokeiluehdotukset, tekemällä rahoitusehdotukset tuomaristolle ja sparraamalla rahoituksen saaneita kokeilijoita. Sparrauksen tavoitteena oli kehittää ja skaalata hyviä käytännön kokeiluja kiertotaloutta tukeviksi toimintamalleiksi ja liiketoiminnaksi. Tuen toteuttamisesta laadittiin loppuraportti, jossa tärkeässä osassa oli kokeiluhakuprosessin, kokeilujen toteutuksen ja hyödynnetyn työkalupakin toimivuuden arviointi sekä toteuttajien, että kokeilijoiden näkökulmasta. Yhteistyökumppaneina tuen toteuttamisessa olivat VTT ja Sustis.

Espoon kaupunki – verkostomaisen kiertotaloustoiminnan selvitys: Selvityksessä haastateltiin keskeisiä kiertotalouden toimijoita (yrityksiä ja sidosryhmiä) ja ehdotettiin parhaita keinoja kiertotalouden edistämiseksi osana kaupungin strategiaa ja kestävän kehityksen politiikkaohjelmaa ja toimintasuunnitelmaa.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri – Kiertotalouden mahdollisuudet Sairaala Novalle: Ethica teki selvityksen ja toimintasuunnitelman KSSHP:n uudelle keskussairaala Novalle terveydenhuollon toimintaympäristöön istuvista kiertotalouden toimintamalleista ja kumppanuuksien tarjoamista mahdollisuuksista.

European Insitute for Innovation & Technology (EIT) Circular Economy Think Tank: Suunnittelemme EIT:lle metodologian Circular Economy Think Tank:n, jonka ensimmäisenä casena on Urban Mining Amsterdamissa maalis/huhtikuussa 2017. Casen aikana etsitään kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia urbaanin kaivostoiminnan toimijoille eri sektoreilta. Projekti toteutetaan yhteistyössä VTT:n ja AMS-Instituutin kanssa.

Hiedanrannasta kiertotalouskaupunginosa, Tampereen kaupunki: Vastaamme Hiedanrannan kiertotalouskaupunginosan arvolupauksen ja erottautumistekijöiden kehittämisestä sekä kiertotalouden liiketoimintaekosysteemien (mm. ravinnekierto, kierrätys, palvelut, teknologiat) ja yritysyhteistyön suunnittelusta ja käynnistämisestä.

TeKi – Tekstiileistä Kiertotaloutta: Vedimme VTT:n kanssa Tekesin rahoittamaa tutkimuksen ja yritysten 2-vuotista yhteiskehityshanketta, jossa pilotoidaan tekstiilien suljettu kierto teollisessa mittakaavassa. Ethican rooli projektissa on 1) mallintaa ekosysteemi 2) tutkia kuluttajarajapintaa, eli sitä miten kuluttajat suhtautuvat uudelleen valmistettuun vaatteeseen ja miten uusiovaatteesta tulisi viestiä.

Kiertotalouden kasvualusta, yhteistyö Teknologiateollisuus ry:n kanssa: Olemme suunnitelleet ja vetäneet Teknologiateollisuus Ry:n jäsenyrityksille kiertotaloustyöpajojen sarjan, joissa hyödynnämme kehittämiämme työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen kiertotalouden näkökulmasta.

Kiertotalouden liiketoimintamallit: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus halusi kehittää omaa liiketoimintaansa kiertotalouden mukaiseksi ja samalla varmistaa, että yritys pystyy vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Ethica rakensi tiekartan, jonka pohjalta yritys voi rakentaa uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, -palveluja ja -tuotteita sekä tuoda kiertotalouden periaatteet osaksi omaa strategiaansa.

Asiantuntijapuheenvuorot ja koulutukset

Design Forum Finland – EcoDesign Sprint: Ethica toimii Design Forum Finlandin kumppanina EcoDesign Sprint valmennusohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on lisätä pk-yritysten ja suomalaisen muotoilukentän osaamista kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista. Toisena tavoitteena on synnyttää asiakasyrityksille kiertotalouden mukaisia liiketoimintakonsepteja ja siten kehittää yrityksen liiketoimintaa. Design Sprintin kolmas päämäärä on luoda yrityksille kestävämpiä tuotteita ja palveluita.

Circular Economy International Forum – Reunion Island: Ethica kutsuttiin Ranskan Reunion Islandin kansainväliseen kiertotalousfoorumiin asiantuntijaksi yhdessä kymmenen muun kansainvälisen asiantuntijan kanssa ratkaisemaan Ranskan meren takaisen departmentin kiertotaloushaasteita ja löytämään kiertotalousmahdollisuuksia paikalliselle elinkeinoelämälle.

Kiertotalous-klinikka yrityksille Teollisuus-Summit tapahtumassa: Ethica piti kiertotalousklinikan Oulun Teollisuus-Summit tapahtumassa. Yritykset voivat varata klinikalle sparraustapaamisia kiertotalousliiketoimintansa kehittämiseen.

World Watch Institute Europe Seminar: Ethica luennoi seminaarissa kiertotaloudesta ja rakennetusta ympäristöstä case-esimerkkinä Tampereen Hiedanrannan kiertotalouskaupunginosa.

EU -komission Majvik-seminaari: Ethica osallistui asiantuntijana ja panelistina EU komission järjestämään Majvik-seminaariin, jossa oli teemoina kiertotalous ja kansallinen turvallisuus. Seminaariin osallistui poliitikkoja, toimialajärjestöjä, lehdistöä ja EU komissiosta Jyrki Katainen sekä kabinetin henkilöstöä.

Julkaisut

Raportti: Boosting Circular Design for a Circular Economy (2015): Ethica kirjoitti yhteistyössä hollantilaisen De Groene Zaak:n kanssa raportin, jossa käsitellään designin tärkeää roolia kiertotalousmalliin siirtymisessä lainsäädännön näkökulmasta. Ethica haastatteli raporttiin kiertotalouden edelläkävijäyrityksiä kuten Philipsiä, Dessoa ja Interfacea, ja raportti sai tunnustuksen EU-komissiolta design-näkökulmien esiintuomisesta EU:n kiertotalousstrategiatyöhön.