Kohti kiertotaloutta monesta suunnasta

15.3.2017

Ethica on tehnyt työtä kiertotalouden parissa jo vuodesta 2013. Tänä aikana olemme olleet mukana monessa hankkeessa eri toimialoilla, ja tehneet yhteistyötä hyvin erilaisten organisaatioiden kanssa. Jokainen kehitysprojekti on tärkeä – oli sitten kysymys isommasta koko arvoketjun kattavasta tutkimushankkeesta, yhden yrityksen kiertotalousstrategiasta tai kiertotalousosaamisen kasvattamisesta.

Yksi Ethican tähän astisen taipaleen kohokohdista on kunniamaininta The Circulars 2016 –kilpailun arvovaltaiselta raadilta (mm. Ellen MacArthur ja William McDonough) ja kutsu Maailman Talousfoorumin (World Economic Forum) kiertotaloustyöryhmän 2016 jäseneksi.

Alla on joitain esimerkkejä kiertotaloustyöstämme viimeisten reilun kolmen vuoden ajalta. Ehkä saat näistä hankkeistamme joitakin uusia ajatuksia siihen miten voimme auttaa myös sinua. Tai sitten lyödään viisaat päämme yhteen, ja mietitään juuri teille sopiva kehityspolku kiertotalouden mahdollisuuksiin!

Strateginen kehittäminen ja konseptointi

European Insitute for Innovation & Technology (EIT) Circular Economy Think Tank: Suunnittelemme EIT:lle metodologian Circular Economy Think Tank:n, jonka ensimmäisenä casena on Urban Mining Amsterdamissa maalis/huhtikuussa 2017. Casen aikana etsitään kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia urbaanin kaivostoiminnan toimijoille eri sektoreilta. Projekti toteutetaan yhteistyössä VTT:n ja AMS-Instituutin kanssa.

Hiedanrannasta kiertotalouskaupunginosa, Tampereen kaupunki: Vastaamme Hiedanrannan kiertotalouskaupunginosan arvolupauksen ja erottautumistekijöiden kehittämisestä sekä kiertotalouden liiketoimintaekosysteemien (mm. ravinnekierto, kierrätys, palvelut, teknologiat) ja yritysyhteistyön suunnittelusta ja käynnistämisestä.

TeKi – Tekstiileistä Kiertotaloutta: Vedämme VTT:n kanssa Tekesin rahoittamaa tutkimuksen ja yritysten 2-vuotista yhteiskehityshanketta, jossa pilotoidaan tekstiilien suljettu kierto teollisessa mittakaavassa. Ethican rooli projektissa on 1) mallintaa ekosysteemi 2) tutkia kuluttajarajapintaa, eli sitä miten kuluttajat suhtautuvat uudelleen valmistettuun vaatteeseen ja miten uusiovaatteesta tulisi viestiä.

Kiertotalouden kasvualusta, yhteistyö Teknologiateollisuus ry:n kanssa: Olemme suunnitelleet ja vetäneet Teknologiateollisuus Ry:n jäsenyrityksille kiertotaloustyöpajojen sarjan, joissa hyödynnämme kehittämiämme työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen kiertotalouden näkökulmasta.

Kiertotalouden liiketoimintamallit: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus halusi kehittää omaa liiketoimintaansa kiertotalouden mukaiseksi ja samalla varmistaa, että yritys pystyy vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Ethica rakensi tiekartan, jonka pohjalta yritys voi rakentaa uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, -palveluja ja -tuotteita sekä tuoda kiertotalouden periaatteet osaksi omaa strategiaansa.

Asiantuntijapuheenvuorot ja koulutukset

Circular Economy International Forum – Reunion Island: Ethica kutsuttiin Ranskan Reunion Islandin kansainväliseen kiertotalousfoorumiin asiantuntijaksi yhdessä kymmenen muun kansainvälisen asiantuntijan kanssa ratkaisemaan Ranskan meren takaisen departmentin kiertotaloushaasteita ja löytämään kiertotalousmahdollisuuksia paikalliselle elinkeinoelämälle.

Kiertotalous-klinikka yrityksille Teollisuus-Summit tapahtumassa: Ethica piti kiertotalousklinikan Oulun Teollisuus-Summit tapahtumassa. Yritykset voivat varata klinikalle sparraustapaamisia kiertotalousliiketoimintansa kehittämiseen.
World Watch Institute Europe Seminar: Ethica luennoi seminaarissa kiertotaloudesta ja rakennetusta ympäristöstä case-esimerkkinä Tampereen Hiedanrannan kiertotalouskaupunginosa.

EU -komission Majvik-seminaari: Ethica osallistui asiantuntijana ja panelistina EU komission järjestämään Majvik-seminaariin, jossa oli teemoina kiertotalous ja kansallinen turvallisuus. Seminaariin osallistui poliitikkoja, toimialajärjestöjä, lehdistöä ja EU komissiosta Jyrki Katainen sekä kabinetin henkilöstöä.

Julkaisut

Raportti: Boosting Circular Design for a Circular Economy (2015): Ethica kirjoitti yhteistyössä hollantilaisen De Groene Zaak:n kanssa raportin, jossa käsitellään designin tärkeää roolia kiertotalousmalliin siirtymisessä lainsäädännön näkökulmasta. Ethica haastatteli raporttiin kiertotalouden edelläkävijäyrityksiä kuten Philipsiä, Dessoa ja Interfacea, ja raportti sai tunnustuksen EU-komissiolta design-näkökulmien esiintuomisesta EU:n kiertotalousstrategiatyöhön.